Anüite Hesaplamaları

Anüite Hesaplamaları

Anüite Hesaplamaları ve Formülleri

Anüite hesaplamaları sürekli ve düzenli aralıklar da yatırılan tutarların faiz hesaplamasını gösterir. Gelecek değer faktörü ve bugünkü değer faktörü şeklinde hesaplamalar yapılabilir. Anüite gelecek değer , bugünden düzenli yatırılan miktarın sonraki dönemlerde ne olacağını gösterir. Anüite bugünkü değer ise sonuç ve ya ulaşılmak istenilen miktar üzerinden hesaplamayı gösterir. Anüite hesaplamaları ile eşit taksitli kredi ödemeleri, taksit ödemeleri, kira ödemeleri gibi hesaplamalar sıkça yapılır.

Anüite hesaplamaları yapılırken miktarların düzenli ve sabit faiz oranı üzerinden yapıldığı varsayılır. Miktar ve ya faiz oranında değişme meydana gelirse hesaplamalar dönemlere ayrılarak ayrı ayrı yapılır.

Harfler hakkında bilgi

i = Faiz Oranı
n = Dönem Süresi (1 = 12 ay)
P = Price (Para miktarı)
GD = Gelecek Değer = FVA
BD = Bugünkü Değer = PVA

Gelecek Değer Anüite – Future Value Annuity

Gelecek değer anüite hesaplamaları her dönem sonunda yatırılan miktarın, faiz oranı ve döneme göre ne kadar getirisi olduğunu gösteren hesaplama türüdür. Eşit taksitli kredi ödemeleri bu yöntem ile hesaplanır. Ayrıca sonuç, miktarın dönem başı ve ya dönem sonu yatırılmasına göre değişiklik gösterir.

Miktarın eşit ve düzenli olarak dönem sonu yatırıldığı varsayıldığında aşağıdaki formül

GDAnüite=P x (1+i)n1i

Miktarın eşit ve düzenli olarak dönem başı yatırıldığı varsayıldığında aşağıdaki formül

GDAnüite=P x (1+i)n1i(1+i)

geçerlidir.

Bugünkü Değer Anüite – Present Value Annuity

Bugünkü değer anüite hesaplamaları her dönemdeki miktarların çıkardığı sonucun bugünkü değerini ifade eder. Örneğin eşit taksitli bir ev almak istediniz ve satıcı sabit bir faiz oranı belirleyerek size bir ödeme planı ve sonuç çıkardı. Böyle bir durumda çıkan sonucun bugünkü değerini bugünkü değer anüite ile bulabilirsiniz.

Miktarın eşit ve düzenli olarak dönem sonu yatırıldığı varsayıldığında aşağıdaki formül

BDAnüite=P x (1+i)n1(1+i)n x i

Miktarın eşit ve düzenli olarak dönem başı yatırıldığı varsayıldığında aşağıdaki formül

hazır emlak sitesi