Dikey Analiz - Vertical Analysis

Dikey Analiz - Vertical Analysis

DİKEY ANALİZ

İlgili yıllardaki grup ya da sınıfların, grup ve genel yüzdelerini verir. Yüzde Yöntemi ile Analiz olarak da bilinir. Bir yıl veya birden fazla yıl için uygulanabilir.Statik bir analizdir.

Grup Yüzdesi = Kalem Tutarı / Sınıf Toplamı
Genel Yüzde = Kalem Tutarı / Aktif ya da Pasif Toplamı

Kalem tutarından kasıt, grup ya da sınıf adıdır.

Örnek: 2016 yılı için

  • 10 HAZIR DEĞERLER 100,000 TL
  • I. DÖNEN VARLIKLAR 400,000 TL
  • AKTİF TOPLAMI 1,000,000 TL

olarak verilmiştir. Dikey analiz yöntemine göre Hazır Değerler grubunun grup ve genel yüzdesi kaçtır?


Formülü verilere uyguladığımızda

Grup Yüzdesi = Kalem Tutarı / Sınıf Toplamı
Grup Yüzdesi = 10 HAZIR DEĞERLER / I. DÖNEN VARLIKLAR
Grup Yüzdesi = 100,000 / 400,000 = %25

Genel Yüzde = Kalem Tutarı / Aktif ya da Pasif Toplamı
Genel Yüzde = 10 HAZIR DEĞERLER / AKTİF TOPLAMI
Genel Yüzde = 100,000 / 1,000,0000 = %10

sonuçlarına ulaşılabilir.

Not: Gelir tablosu dikey analize tabi tutulursa net satışlar temel kabul edilir. Diğer kalemlerin dikey yüzdeleri net satışlara göre hesaplanır.

Örneğin; faaliyet kârı için bir dikey yüzde hesaplamak istenirse aşağıdaki formül uygulanır.

Dikey Yüzde = Faaliyet Kârı / Net Satışlar
hazır emlak sitesi