Trend Analizi - Trend Analysis

Trend Analizi - Trend Analysis

TREND ANALİZİ

Malî (finansal) tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisindeki eğilimlerini gösterir. Eğilim Analizi ve Eğilim Yüzdeleri Analizi olarak da bilinir.
Dinamik bir analizdir.

Formülü aşağıdaki gibidir:

Eğilim Yüzdesi = (İlgili Yıldaki Kalemin Değeri / Baz Yılı Değeri) x 100

Temel yıldaki (baz yılındaki) değer 100 olarak alınır.

Trend analizi yapılabilmesi için analizde en az 7 yıl olmak zorundadır.


Örnek: Stoklarla ilgili bilgiler şu şekildedir:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Stoklar (bin TL)
10,000
10,500
14,750
18,650
13,470
15,000
15,800
17,000

Trend analizine göre 2016 ve 2017 yıllarının eğilim yüzdeleri kaçtır?


2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Stoklar (bin TL)
10,000
10,500
14,750
18,650
13,470
15,000
15,800
17,000
Eğilim Yüzdeleri
100
105
147.5
186.5
134.7
150
158
170

Eğilim Yüzdesi = (İlgili Yıldaki Kalemin Değeri / Baz Yılı Değeri) x 100 formülünü tablo için uyguladığımızda

2016 yılı için

Eğilim Yüzdesi = (15,800 / 10,000) x 100 = 158

2017 yılı için

Eğilim Yüzdesi = (17,000 / 10,000) x 100 = 170

sonuçlarına ulaşılabilir.

TLStoklar (TL)Stoklar201020112012201320142015201620178k10k12k14k16k18k20k2014 Stoklar: 13 470 000 TLzinzinzibidi.com

Grafiğin üzerine geldiğinizde ilgili yıllardaki stokların parasal ifadelerini görebilirsiniz.


%Eğilim YüzdeleriStoklar2010201120122013201420152016201780100120140160180200zinzinzibidi.com

Son olarak, eğilim yüzdeleri grafiğinin üzerine geldiğinizde ilgili yıllardaki stokların yüzde değişimlerini görebilirsiniz.

Görüldüğü gibi ister fiyat isterse eğilim yüzdeleri ile gösterilsin grafiğin şekli değişmeyecektir. Eğilim yüzdelerinin kullanılmasının sebebi, karmaşık rakamlarla görülemeyen trendlerin daha kolay algılanabilmesidir.

Sonuç olarak, 2016 yılının eğilim yüzdesi 158, 2017 yılının eğilim yüzdesi ise 170'dir. Yorumlanması yatay analize benzer.

2016 yılında stoklar, temel yıl olan 2010 senesine göre %58 oranında artmıştır.
2017 yılında stoklar, baz yılı olan 2010 senesine göre %70 oranında artmıştır.

Not: Trend analizi, enflasyon hesaplamalarında da sıkça kullanılmaktadır.

hazır emlak sitesi